SLUŽBY

Naše projekční kancelář působí na trhu více než 20 let. V současné době se specializujeme na projekty rodinných domů, rekonstrukcí, ale i vypracování průkazů energetické náročnosti či projektů programu Nová zelená úsporám 2015, který získává pro majitele rodinných domů, bytových domů a v budoucnosti i administrativních budov dotace na zateplení obálky budovy, výměnu oken a výměnu zdroje vytápění.

Kompletní seznam nabízených služeb naleznete níže.

Inženýrská a projekční kancelář, příprava a realizace staveb Ing. Jindřich Syrový, MBA nabízí následující komplexní služby v oblasti stavebnictví, projektů úspor energie a dotačních možností. 

Při stanovení cen našich služeb upřednostňujeme individuální přístup ke každému klientovi. Pro bližší informace nás kontaktujte.

 

 • Vypracování a administrace Projektu žádosti do programu Nová zelená úsporám 2016 - KOMPLET PROJEKT OD A DO Z

  A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  ·         dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

  ·         podporována dílčí i komplexní opatření – samotná výměna oken a dveří ale na dotaci nestačí. Je třeba např. vyměnit okna a zateplit stěny.

  B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  ·         dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  C. Efektivní využití zdrojů energie

  ·         na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

  ·         na instalaci solárních termických systémů

  ·         na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

  ·        na instalaci fotovoltaických systémů

  • V roce 2016 jsou podporována rovněž dílčí opatření pro úspory rodinných domů jako je výměna oken, dveří, zateplení střechy, atd.
  • Až 25 000 Kč dostanete přímo na projekt

 

 • Zpracování Průkazu Energetické Náročnosti Budov - PENB

  • Kdo jej musí mít dle zákona (406/2000 Sb. v aktuálním znění) zpracovaný:
   • PENB PŘI VÝSTAVBĚ A REKONSTRUKCI

   a) opatřit si průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

   • PENB PLOŠNĚ – „TECHNIČÁK BUDOVY“ - OBCE

   b) opatřit si průkaz energetické náročnosti u budovy užívané orgánem veřejné moci:

   1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 od 1. července 2013,

   2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 od 1. července 2015,

   • PENB PŘI PRODEJI A PRONÁJMU – VLASTNÍK BUDOVY

   (2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

   a) opatřit si průkaz:

   1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,

   2. při pronájmu budovy,

   3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

   Výjimky:

   -      Do 50 m2

   -      Památkově chráněné objekty a další v 406/2000 Sb.

 

 • Energetické posudky a energetické audity

  • EA - Energetický audit - zpracování energetických auditů naším oprávněným auditorem. EA jsou povinné pro velké podniky k 5. 12. 2015

  • EP - Energetický posudek - EP je povinná příloha žádostí o dotaci v evropských operačních programech, jako je OP Životní prostředí, Integrovaný regionální operační program a OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. VŠECHNY TŘI PROGRAMY OTEVŘENY

 

 • Nízkoenergetické a pasivní domy – zpracování projektů, odborné posouzení stávající dokumentace, řízení stavby
  • Nenabízíme typové projekty. Zpracujeme projekt podle Vašich představ. Zároveň je i cena nižší než u "kombajnových společností". Desítky realizací v oblasti středních Čech.

 

 • Projekty zateplení budov pro žádosti o dotace včetně odborných posudků

 • Zpracování stavební projektové dokumentace všech fází 

  (studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace provedení stavby) včetně vizualizace, zpracování návrhů, optimalizace
 • Zaměření stávajícího stavu objektů
 • Projekty rekonstrukcí staveb
 • Zpracování výkazů výměr a rozpočtů staveb

* všechny nabízené služby jsou vysoce individualizované na základě konzultaci s Vámi. Víme, že každý objekt vyžaduje něco jiného a proto s Vámi spolupracujeme tak, abychom dosáhli Vámi požadovaného výsledku. Individuální jsou i ceny. Pomůžeme Vám nalézt optimální řešení. Využijte jeden z kontaktů pro projednání Vašeho záměru.

 

Stavební dozor investora

 • Fáze projektová

Vedení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace

Vyhodnocení nabídek

Sestavení smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace

Účast na všech projednáváních

Kontrola projektu

Převzetí projektu, potvrzení podkladů pro financování

Kontrola vlastnických vztahů pozemků

Zastupování během řízení

 

 • Fáze předrealizační

Vedení výběrové řízení na obstarání zhotovitele

Vyhodnocení nabídek

Sestavení smlouvy o dílo

Účast na všech jednáních, zastupování příkazce

Předání staveniště

 

 • Fáze realizační

Kontrola technologických postupů při realizace jednotlivých konstrukcí ve vazbě na smlouvu

Přebírání konstrukcí a kontrola zakrytých kcí

Kontrola polohopisného a výškového umístění stavby

 

Kontrola a přebírání dokladů

Zápisy do stavebního deníku

Kontrola dodržování časového průběhu výstavby

Organizace a vedení kontrolních dnů

Zajištění změn z hlediska SP, smluv a u změn nevyžadujících změnu SP zajištění zanesení do PD, řešení víceprací a méněprací technicky a finančně

Kontrola věcné a finanční správnosti před proplácením záloh, návrh na proplacení či neproplacení

Navrhování sankcí, zdokumentování

Spolupráce s autorským dozorem a orgány

Fotodokumentace

 

REFERENCE

Máme za sebou mnoho realizovaných projektů a stavebních dozorů z oblasti Kutnohorska, Kolínska a okolí.

Konkrétní reference jsou k dispozici na vyžádání.

KONTAKT

Ke každé zakázce přistupujeme na základě individuálních požadavků klienta, od kterých se odvíjí i cena. Neváhejte nás kontaktovat (níže) pro bližší informace.

Inženýrská a projekční kancelář, příprava a realizace staveb

Ing. Jindřich Syrový, MBA

IČ: 10240691

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. června 1992

Tel: +420 602 369 759

Email: info@projekcnikancelar.eu

 

 
Joomla forms builder by JoomlaShine
Joomla templates by Joomlashine